نصب آسانسور در تهران

تیر 2, 1399
آسانسور خانگی

آسانسور خانگی و نکاتی که برای نصب آن باید در نظر بگیریم

مقدمه-آسانسور خانگی زمانی بود که آسانسور خانگی جزء تسهیلات لوکس برای ساختمان در نظر گرفته می شد. بیشتر توسط صاحبان عمارتهای بزرگ استفاده می شد. با […]