سرویس دوره ای آسانسور

شهریور 19, 1399
پاراشوت در آسانسور و نحوه عملکرد

پاراشوت در آسانسور و نحوه عملکرد آن

مقدمه-پاراشوت در آسانسور و نحوه عملکرد آن آسانسور یک وسیله برقی برای افزایش رفاه و آسایش است. همه ما از آن استفاده می کنیم. اما بیشتر […]
مرداد 19, 1399
آسانسورهای مصالح بر و انواع آن

آسانسورهای مصالح بر و انواع آن

مقدمه آسانسورهای مصالح بر و انواع آن ، آسانسورها باعث راحتی برای نسل امروزی شده اند. زندگی کردن در ساختمان های چند طبقه، برای نسل امروزی […]
تیر 28, 1399
انواع تابلوی فرمان آسانسور

انواع تابلوی فرمان آسانسور

مقدمه-انواع تابلوی فرمان برای اینکه یک آسانسور بتواند به خوبی عمل کند، باید تمامی قطعات آن با هم هماهنگ کار کنند. یکی از مهم ترین بخش […]
تیر 22, 1399
معرفی قطعات آسانسور

معرفی قطعات آسانسور

مقدمه-معرفی قطعات آسانسور آسانسور دارای قطعات مختلفی است. تمام این قطعات باید در کنار هم کار کنند تا آسانسور بتوانند شما را به مقصد برساند. در […]