ابعاد کابین آسانسور، ظرفیت و کاربری آن

ابعاد کابین آسانسور، ظرفیت و کاربری آن یکی از مواردی که احتمالا برای شما هم بسیار جای سوال است، اینست که ظرفیت کابین آسانسور با توجه به ابعاد آن چگونه مشخص می‌شود؟ به طور مثال وقتی وارد یک آسانسور می‌شوید و می‌بینید که به زور 4 نفر درون آن جا می‌شوند، ولی روی دیواره آسانسور […]

چرا آسانسور گیر می‌کند و در چنین مواردی چه باید کرد؟

یکی از دغدغه‌های همیشگی کاربران آسانسور خرابی آن است. آسانسورها با توجه به مدل آنها و نحوه نصب و اجرایشان دچار خرابی‌های گوناگونی می‌شوند. در ابتدا لازم به ذکر است بگوییم که خرابی آسانسور به معنای اینکه ما لزوما با یک آسانسور ضعیف و با کیفیت پایین مواجه هستیم نمی‌باشد. خرابی آسانسور در اکثر موارد […]

بررسی آسانسور هیدرولیک

بررسی آسانسور هیدرولیک و مزایای استفاده از آن به طور کلی به  آسانسورهایی که در آنها حرکت کابین به وسیله ایجاد فشار در روغن و نتیجتا انتقال این فشار به پیستون جک و بازو بسته شدن جک صورت می‌پذیرد، آسانسور هیدرولیک می‌گوییم. در دیاگرام روبرو کلیات مربوط به یک آسانسور هیدرولیک با سیستم محرکه پاوریونیت […]