مجله افلاک مهر

چرا آسانسور گیر می‌کند و در چنین مواردی چه باید کرد؟

چرا آسانسور گیر می‌کند و در چنین مواردی چه باید کرد؟ فهرست مطالب یکی از دغدغه‌های همیشگی کاربران آسانسور خرابی آن است. آسانسورها با توجه به مدل آنها و نحوه نصب و اجرایشان دچار خرابی‌های گوناگونی می‌شوند. در ابتدا لازم است بگوییم

ادامه مطلب »

بررسی آسانسور هیدرولیک

بررسی آسانسور هیدرولیک و مزایای استفاده از آن به طور کلی به  آسانسورهایی که در آنها حرکت کابین به وسیله ایجاد فشار در روغن و نتیجتا انتقال این فشار به پیستون جک و بازو بسته شدن جک صورت می‌پذیرد، آسانسور هیدرولیک می‌گوییم.

ادامه مطلب »