بهبود ایمنی آسانسورها با رعایت استاندارد های ISO

بهبود ایمنی آسانسور ها با استاندارد ISO

آسانسورها به عنوان یکی از اساسی ترین وسایل نقلیه در ساختمان ها شناخته شده اند. برای جلوگیری از وقوع حوادث و تأمین ایمنی در استفاده از آن‌ها، استانداردهای بین المللی مختلفی تدوین شده است. یکی از این استانداردها، استاندارد آسانسور بنیاد جهانی آسانسور، استاندارد ISO میباشد.

موارد استاندارد ISO

استاندارد آسانسور برای تعیین مشخصات فنی و ایمنی طراحی، نصب، تعمیر و نگهداری آسانسورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد از آخرین تحولات فناوری و اطلاعات بهره می‌برد و شامل موارد زیر می‌شود:

مشخصات فنی

مشخصات ظاهری آسانسور

مشخصات قابلیت های کنترلی

مشخصات فنی مربوط به راه اندازی و تنظیم

مشخصات فنی مربوط به نگهداری و تعمیر

ایمنی:

مشخصات ایمنی مربوط به تجهیزات آسانسور

مشخصات ایمنی مربوط به نصب و تعمیر آسانسور

مشخصات ایمنی مربوط به عملیات آسانسور

کنترل کیفیت:

مشخصات کنترل کیفیت برای نصب و تعمیر آسانسور

مشخصات کنترل کیفیت برای عملیات آسانسور

تست و ارزیابی:

مشخصات تست و ارزیابی مربوط به نصب، تعمیر و عملیات آسانسور

بخش های استاندارد ISO در آسانسور

استاندارد آسانسور ISO برای جلوگیری از وقوع حوادث و افزایش ایمنی در استفاده از آسانسورها مشخصات و الزاماتی را برای طراحی، نصب، راه‌اندازی و نگهداری آسانسورها تعریف می‌کند این استاندارد به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول مشخصات و الزاماتی برای آسانسورهای باری و بخش دوم مشخصات و الزاماتی برای آسانسورهای مسافربری است

بخش اول استاندارد آسانسور ISO شامل مواردی همچون مشخصات فنی آسانسور، الزامات ایمنی، راه‌اندازی و نگهداری، سیستم‌های حفاظتی، مسیرهای خروج اضطراری و غیره می‌شود.

بخش دوم استاندارد نیز شامل مواردی همچون مشخصات فنی آسانسور مسافربر، الزامات ایمنی، دستورالعمل‌های تعمیر و نگهداری، ارتفاعات حداکثر و حداقل پله، درهای ورودی و خروجی و غیره است.

هدف اصلی استفاده از استاندارد ISO:

هدف اصلی استاندارد آسانسور ISO ایجاد یک سطح ایمنی و کیفیتی یکسان در طراحی، ساخت و استفاده از آسانسورها در سطح جهانی است. بنابراین، استفاده از این استاندارد در طراحی، ساخت و نصب آسانسورها می‌تواند به افزایش ایمنی و کاهش خطر وقوع حوادث و صدمات شخصی کمک کند.

استفاده از آسانسور در ساختمان‌های بلند امری بسیار پرکاربرد و حیاتی است. با توجه به اینکه از طریق آسانسور، افراد مختلف از جمله افراد مسن و کسانی که دارای ناتوانی حرکتی هستند، به سادگی می‌توانند به طبقات مختلف دسترسی داشته باشند، لذا ایمنی در استفاده از آسانسور بسیار حائز اهمیت است.

در این راستا، استاندارد آسانسور ISO مجموعه‌ای از الزامات و مشخصات فنی است که برای طراحی، ساخت و نصب آسانسورها در سراسر جهان تدوین شده است. این استاندارد شامل مواردی از جمله طراحی صفحات کنترل، محدودیت‌های حرکتی، سیستم‌های خودکار خاموشی و اطلاع رسانی در مورد نقص و خرابی آسانسور می‌شود.

با رعایت این استانداردها و استفاده از تجهیزات پیشرفته و مرغوب، می‌توان ایمنی و کیفیت استفاده از آسانسورها را بالا برد و از وقوع حوادث جلوگیری کرد.

error: محتوای محافظ شده !!