نصب آسانسور در غرب تهران

تیر 2, 1399
آسانسور خانگی

آسانسور خانگی و نکاتی که برای نصب آن باید در نظر بگیریم

مقدمه-آسانسور خانگی زمانی بود که آسانسور خانگی جزء تسهیلات لوکس برای ساختمان در نظر گرفته می شد. بیشتر توسط صاحبان عمارتهای بزرگ استفاده می شد. با […]
تیر 2, 1399
پنج نکته مهم برای نصب آسانسور اداری

پنج نکته مهم برای نصب آسانسور در ساختمان اداری

مقدمه-پنج نکته مهم برای نصب آسانسور درساختمان اداری – آسانسور مطمئناً ستون فقرات هر ساختمان است. با توجه به چندین طبقه بودن ساختمان های امروزی، آسانسور […]
خرداد 17, 1399

انواع آسانسور براساس سامانه حرکتی و کاربردهای آسانسور

مقدمه- انواع آسانسور آسانسور وسیله ی برای حمل نقل است و به دلیل حرکت و جابجایی عمودی آن می توان به آن وسیله حمل و نقل […]