سرویس آسانسور در تهران

شهریور 19, 1399
آشنایی بیشتر با جان پناه آسانسور

آشنایی بیشتر با جان پناه آسانسور (چاهک آسانسور)

مقدمه-آشنایی بیشتر با جان پناه آسانسور (چاهک آسانسور) به خوبی می دانیم آسانسور راحتی زیادی برای جابجایی افراد و وسایل ایجاد کرده است. اما باید بدانید […]
شهریور 19, 1399
علت لرزش آسانسور

علت لرزش آسانسور

مقدمه-علت لرزش آسانسور آسانسور یک وسیله نقلیه است و وظیفه آن جابجایی افراد از یک طبقه به سایر طبقات است. همواره بشر به دنبال راهی بوده […]
تیر 28, 1399
نکاتی که بایدهنگام نصب آسانسور بدانیم

نکاتی که بایدهنگام نصب آسانسور بدانیم

مقدمه-نکاتی که بایدهنگام نصب آسانسور بدانیم استفاده از آسانسور در بین افراد جامعه بسیار فراگیر شده است. به طوری که تمامی افراد در هر رنج سنی […]
تیر 28, 1399
چگونه ایمنی آسانسور را افزایش دهیم

چگونه ایمنی آسانسور را افزایش دهیم

مقدمه-چگونه ایمنی آسانسور را افزایش دهیم وجود آسانسور در تمامی خانه های که بیشتر از سه طبقه دارند، الزامی است. بالا و پایین رفتن از پله […]
تیر 22, 1399
معرفی قطعات آسانسور

معرفی قطعات آسانسور

مقدمه-معرفی قطعات آسانسور آسانسور دارای قطعات مختلفی است. تمام این قطعات باید در کنار هم کار کنند تا آسانسور بتوانند شما را به مقصد برساند. در […]
تیر 22, 1399
نگهداری اصولی از آسانسور

نگهداری اصولی از آسانسور

مقدمه-نگهداری اصولی از آسانسور آسانسور بر خلف چهره سادش یک دستگاه کاملاً پیچیده است. این وسیله نقلیه شما را در بین طبقات مختلف یک ساختمان جابجا […]
تیر 1, 1399
سرویس دوره ای آسانسور-قیمت آسانسور- آسانسور کشتی

سرویس دوره ای آسانسور و استفاده از آسانسور در کشتی های بزرگ

مقدمه- سرویس دوره ای آسانسور زمانی که اسم آسانسور را می شنویم اولین کلمه ای که به ذهن ما می رسد آرامش و راحتی در رفت […]