آسانسور کششی

تیر 2, 1399
تکامل آسانسور

تکامل آسانسورها و بررسی تاریخچه آن

مقدمه-تکامل آسانسورها بیش از 160 سال پیشرفت در زمینه حمل و نقل عمودی و فناوری آسانسور، باعث ساخت ساختمانهای مرتفع شد. بهبود ایمنی آسانسور، استحکام، کیفیت، […]
تیر 2, 1399
پنج نکته مهم برای نصب آسانسور اداری

پنج نکته مهم برای نصب آسانسور در ساختمان اداری

مقدمه-پنج نکته مهم برای نصب آسانسور درساختمان اداری – آسانسور مطمئناً ستون فقرات هر ساختمان است. با توجه به چندین طبقه بودن ساختمان های امروزی، آسانسور […]